Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Jeremy Erickson
AU-id: 572482
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder K.A. Jørgensen (admin. Jeanette Dandane
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: jeric@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-530
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.