Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Tilmann Bodenstein
AU-id: 566021
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Jeppe Olsen
Afdeling Teoretisk kemi - qLEAP (Poul Jørgensen/Jeppe Olsen)
Email: tilmann@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-431
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 21186369


Du skal være logget ind for at redigere.