Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Junior Samuel Lopez Yepez
AU-id: 561147
Titel Cand. Scient.
Stilling Ph.d.-studerende, del A
Vejleder Henrik Stapelfeldt
Afdeling Fysisk kemi - Laserkemi og femtolab (Henrik Stapelfeldt)
Email: junior@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.