Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Yigang Yan
AU-id: 573413
Stilling Postdoc
Vejleder Torben R. Jensen (admin. M.Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Energibærende Materialer (Torben Jensen)
Email: yigang.yan@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1510-410
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.