Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Adam Simon Chatterley
AU-id: 563946
Stilling Postdoc
Vejleder Henrik Stapelfeldt (admin. M. Sommer)
Afdeling Fysisk kemi - Laserkemi og femtolab (Henrik Stapelfeldt)
Email: aschatterley@chem.au.dk
AU telefon:
AU mobil: 30 22 24 02
Kontor: 1513-434
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 51250790


Du skal være logget ind for at redigere.