Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Jonas Beyer
AU-id: 482630
Stilling Specialestuderende
Vejleder Bo Brummerstedt (admin. MS)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: jobe@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold Besøgsservice Uorganisk Kemi


Du skal være logget ind for at redigere.