Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Lasse Rabøl Jørgensen
AU-id: 485533
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del A
Vejleder Bo Brummerstedt (admin.MS)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: lasserj@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold Besøgsservice
PhD-program KEMI


Du skal være logget ind for at redigere.