Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Jacob Ginnerup Andreasen
AU-id:
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder Torben R. Jensen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Energibærende Materialer (Torben Jensen)
Email:
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.