Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Yuxing Huang
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 538075
Stilling Postdoc
Vejleder
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: y.huang@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1590-352
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156763


Du skal være logget ind for at redigere.