Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mathias Flinker Bach
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 448986
Stilling Projektstuderende
Vejleder Troels Skrydstrup (Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: 201205554@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.