Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Simon Sand Hedegaard
AU-id: 459753
Stilling Projektstuderende
Vejleder
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: 201205755@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.