Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Rene Juhl
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 330297
Stilling Projektstuderende
Vejleder
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: 201202775@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.