Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Anders Bodholt Nielsen
AU-id: 183790
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Thomas Vosegaard
Afdeling NMR Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: abn@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 66 61
Kontor: 1593-217
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.