Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Lizhi Huang
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 549814
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Kim Daasbjerg (admin: Lene Conley)
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: lizhi@plen.ku.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.