Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Nils Lau Nyborg Broge
AU-id: 457757
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del A
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen (admin Marianne Somme
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: nils@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1514-117
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI


Du skal være logget ind for at redigere.