Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Halvor Høen Hval
AU-id: 448490
Stilling Specialestuderende
Vejleder Kim Daasbjerg (admin. Lene Conley)
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: hval@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.