Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Bjarke Svane
AU-id: 444506
Titel Cand. Scient.
Stilling Ph.d.-studerende, del A
Vejleder Bo Brummerstedt (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: bsvane@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.