Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Xin Yu
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id:
Titel Cand. Scient.
Stilling Postdoc
Vejleder Troels Skrydstrup (Admin: Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email:
AU telefon:
Kontor: 1590-350
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156762


Du skal være logget ind for at redigere.