Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Xinming Hu
AU-id: 531844
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Kim Daasbjerg (admin: Lene Conley)
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: huxm@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 59 47
Kontor: 1510-318
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.