Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Solveig Kjeldgaard
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 448238
Stilling Specialestuderende
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: solveig@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.