Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Søren Haugaard Madsen
AU-id: 459693
Stilling Specialestuderende
Vejleder Henrik Birkedal (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Biologiske og bioinspirerede materialer (Henrik Birkedal)
Email: shm@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.