Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Lirong Song
AU-id: 525525
Titel Cand. Scient.
Stilling Postdoc
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen (admin: Marianne Somm
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: lirongsong@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-423
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.