Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Martin Juhl
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 303350
Stilling Specialestuderende
Vejleder Troels Skrydstrup (Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: 20103979@post.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1590-346
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156759


Du skal være logget ind for at redigere.