Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mathias Jørgensen
AU-id: 322409
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Torben Rene Jensen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Energibærende Materialer (Torben Jensen)
Email: mathias.j@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1510-410
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold PhD-program iNANO


Du skal være logget ind for at redigere.