Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Henriette Ravn Larsen
AU-id: 337898
Stilling Specialestuderende
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: 20116112@post.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1511-313
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.