Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Kirstine Junker Dalgaard
AU-id: 341075
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: kjdalgaard@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.