Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Hongfei Yin
AU-id: 491510
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Troels Skrydstrup (Admin: Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: hongfei@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 67 59
Kontor: 1590-346
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156759


Du skal være logget ind for at redigere.