Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Emil Lund Klinting
AU-id: 324502
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Ove Christiansen (Admin: Lene Conley)
Afdeling Teoretisk kemi - MIDAS (Ove Christiansen)
Email: klint@chem.au.dk
AU telefon: 51 25 08 10
Kontor: 1513-426
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 51250810
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.